Rozściełacz do asfaltu

Jadąc przez kraj trudno nie dostrzec wszem obecnych remonty dróg moja uwagę przykuły rozściełacze do asfaltu.
Rozściełacz do asfaltu to kolejna z opisanych tutaj maszyn drogowowych, a jej przeznaczenie jak sama nazwa wskazuje służy do układania nawierzchni asfaltobetonowej.
Cały proces układania asfaltu wygląda następująco: masa bitumiczna jest rozładowywana z wywrotki do jej głównego roboczego elementu, tzw. kosza, gdzie podajniki umieszczają ja pod tak zwanym stołem o szerokości 2,5 metra.
Kolejnym etapem jest dodatkowe wyrównanie świeżej nawierzchni przez walec drogowy. Możemy wyróżnić rozściełacze gąsienicowe i kołowe. Do producentów tego typu maszyn drogowych należą m.in. Dynapac i Caterpillar więcej producentów maszyny znajdziesz tutaj.

Reklamy

Przemysł maszynowy

czyli produkcja maszyn i sprzętu ciężkiego, zwykle na potrzeby innych przemysłów. Przemysł maszynowy jest gałęzią przemysłu ciężkiego. Do przemysłu maszynowego nie zalicza się zwykle produkcji pojazdów (przemysł motoryzacyjny), statków, urządzeń AGD, oraz przemysłu zbrojeniowego.

Typowymi produktami przemysłu maszynowego są:

W Polsce największe skupisko przemysłu maszynowego występuje na Górnym Śląsku. Oprócz tego, mniejsze skupiska tego przemysłu są zgromadzone w Warszawie, Poznaniu, Andrychowie, Bielsku-Białej, Centralnym Okręgu Przemysłowym, Bydgoszczy i Elblągu.

Koparka

jest to maszyna do robót ziemnych. Służy  do oddzielania urobku od gruntu i przeniesienia na środki transportowe lub na składowisko. Koparka pełni czasami również  rolę urządzenia przeładunkowego (wtedy nabiera i przenosi tylko materiał sypki np. z przyczepy na przyczepę). Są to  maszyny powszechnie  wykorzystywane  przy pracach ziemnych budowlanych, transportowych lub górniczych.

Podział

Zasadniczo podziału koparek dokonuje się na dwie podstawowe grupy w zależności od charakteru pracy:

  • koparki pracujące w cyklu przerywanym, tzn. pomiędzy kolejnymi etapami pracy naczynia urabiającego występują etapy pomocnicze, takie jak przeniesienie naczynia z urobkiem, jego opróżnienie i powrót do pozycji pracy.
  • koparki pracujące w cyklu ciągłym, tzn. kolejne etapy pracy naczyń urabiających następują jedno po drugim w sposób ciągły, wyposażone w wiele naczyń urabiających połączonych zamkniętym łańcuchem lub ustawionych na kole czerpakowym; grupa ta określana jest jako koparki wielonaczyniowe

Podział w zależności od osprzętu roboczego:

  • podsiębiern
  • przedsiębierne
  • chwytakowe
  • zbierakowe

Do drobnych robót ziemnych często wykorzystywane są koparko-ładowarki zbudowane na bazie ciągnika (ciągnik rolniczy).

Zobacz również:

Kombajn

jest od zawsze kojarzony z rolnictwem. Jest to maszyna rolnicza służąca do zbioru zbóż i roślin okopowych, wykonująca jednocześnie pracę kilku wcześniej używanych maszyn lub maszyny i brygady roboczej. Kombajn zbożowy kosi i młóci, czyli wykonuje prace jakie dawniej wykonywała kosiarka, żniwiarze (żniwiarka)a następnie po zwiezieniu zboża z pola,młocarnia. W Polsce najbardziej popularnym typem kombajnów jest Bizon.

Maszyny rolnicze – definicja i podstawowe informacje

– są to maszyny (def. urządzenie zawierające mechanizm lub zespół mechanizmów, służące do przetwarzania energii lub wykonywania pracy mechancznej dzielimy na maszyny napędowe i robocze) stosowane w rolnictwie czyli w dziale gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczenie żywności. Rolnictwo uzyskuje produkty roślinne i zwierzęce dzięki uprawie roli i roślin oraz chowu i hodowli zwierząt. Maszyny rolnicze możemy podzielić na:

  • dawniej napędzane ręcznie i przy użyciu pracy zwierząt domowych (krów koni), następnie maszynami parowymi (lokomobila z łac. locus mobilis ),

  • dziś współpracujące z ciągnikiem lub samobieżne (posiadające własny napęd).

Możemy wyróżnić takie maszyny jak: agregat uprawowy, brona, brona kolczatka, brona talerzowa, bukownik, ciągnik rolniczy, glebogryzarka, kombajn rolniczy, kombajn zbożowy,kombajn do ziemniaków, kombajn do buraków, kopaczka konna, kosiarka, kultywator, ładowacz czołowy, młocarnia, opryskiwacz, opylacz, pług , prasa, przetrząsacz do siana,przyczepa rolnicza itp. Z tego wynika jak szeroki jest asortyment firm produkujących maszyny rolnicze. Jednak spis firm jest pełen producentów zajmujących się kompleksową produkcja, czyli mają w swojej ofercie sprzęt każdego typu. W dalszej części artykuły postaram się opisać dwa przykładowe typy maszyn


Również w Polsce mamy parę znanych producentów maszyn tego typu. Są to takie firmy jak na przykład:Sipma S.A., Unia Group, Metal-Fach, Akpil (Pilzno), Samasz, BOMET, Pol-Mot itd. Produkcja maszyn rolniczych jest ważnym działem przemysłu nie tylko w Polsce również w Niemczech, Anglii czy Holandii jest to bardzo ważna gałąź przemysłu